تمامی شهر ها انرژی
صفحه اصلی> انرژی>برق

نتایج جستجو  1  تا  29  از  29
 
 
  الوند
سیم و کابل، سینی و نردبان الوند تولید کننده انواع سینی و نردبان کابل و انواع ترانکینگ
برق :طبقه بندی
8-3-bsk
  آریان ابهر
سیم و کابل :طبقه بندی
14-1-3-bsk
  افق البرز
گروه صنايع افق البرز، توليد سيم و کابل هدايت برق فشار ضعيف
سیم و کابل :طبقه بندی
18-3-bsk
  پویا غرب
سیم کابل :طبقه بندی
8-9-3-bsk
  توليدي سيم وكابل تبريز، سيمكات
، وابسته به گروه صنایع برق و الکترونیک کوثر، کابلهای آلومینیومی زمینی کابلهای فاصله دار، هادیهای هوایی AAAC هادیهای هوایی آلومینیومی AAC هادیهای هوایی آلومینیومی AAAC-ACSR کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف، هادی های هوایی روکش دار شبکه های توزیع
سیم  کابل :طبقه بندی
1-3-bsk
  تولیدی سیم و كابل سمنان
سیم کابل :طبقه بندی
15-3-bsk
  روشن طوس
، توليداتی مطابق با استانداردهاي ملي ايران ، شركت مخابرات ايران ، VDE,BS, IEC ,ASTM و ديگر استانداردهاي بين المللي، انواع سيم و كابل هاي مخابراتي با ظرفيت MCM1000 - انواع سيم و كابل فشار ضعيف برق - انواع كابلهاي كواكسيال ، كابلهاي كنترل ، كابلهاي قدرت ، كابلهاي ابزار دقيق ، كابلهاي آيفوني و كابلهاي خاص - انواع سيم هاي خودرو
سیم  کابل :طبقه بندی
11-3-bsk
  زرکابل کرمان
تولید انواع سیم و کابل برق و مخابرات، با بهره گیری منابع داخلی
سیم  کابل :طبقه بندی
21-3-bsk
  ژیتال
کانال الکتریکی
سیم  کابل :طبقه بندی
11-3-bsk
  سيم و كابل هادی نور
سیمهای افشان، سیمهای بند تخت دوتایی، سیمهای مفتولی، کابلهای تلفنی
سیم  کابل :طبقه بندی
4-3-bsk
  سيمكو
سیم و کابل مخابراتی
سیم  کابل :طبقه بندی
25-3-bsk
  سیم نور پویا
سیم  کابل :طبقه بندی
8-3-bsk
  سیم و کابل آسیا
تولید کننده انواع سیم و کابل برق و مخابرات
سیم و کابل :طبقه بندی
4-16-3-bsk
  سیم و کابل سهند
تولید در زمینه انواع سیم و کابل برق و مخابرات
سیم و کابل :طبقه بندی
8-3-bsk
  سیم و کابل شاهین
سیم کابل :طبقه بندی
8-3-bsk
  سیم و کابل مشهد
سیم  کابل :طبقه بندی
11-3-bsk
  سیم و کابل همدان
سیم کابل :طبقه بندی
30-3-bsk
  سیم وکابل یزد
سیم و کابل :طبقه بندی
31-3-bsk
  صنایع سیم و کابل لیان
اولین تولید کننده سیم و کابل در استان بوشهر، انواع کابل وسیم فشار ضعیف استاندارد شده شامل سیم و کابل های ساختمانی , کابل های افشان و کابل های زمینی
سیم و کابل :طبقه بندی
7-3-bsk
  کابل ابهر
سیم کابل :طبقه بندی
14-1-3-bsk
  کابل افشان ایران
اولین تولید کننده کابل با عایق و روکش لاستیک
سیم و کابل :طبقه بندی
4-1-3-bsk
  کابل البرز
سیم کابل :طبقه بندی
18-1-3-bsk
  کابل تک
سیم کابل :طبقه بندی
28-3-bsk
  کابل سازی ایران
اولین تولید کنندة سیم وکابل در ایران قابلیت تولید انواع متنوع سیم وکابل برق ومخابراتی را تحت استانداردهای جهانی
سیم و کابل :طبقه بندی
17-3-bsk
  کابل صائب
سیمهای بند تخت (نایلونی) سیمهای میله ای سیم های افشان(ساختمانی) کابلهای افشان سبک کابلهای افشان سیمهای اتومبیل کابلهای میله ای کابلهای میله ای سنگین کابلهای یک رشته کابلهای کنترل(افشان) کابل زیر گچی کابلهای جوش سیم هوایی کابلهای زرهی هم مرکز
سیم و کابل :طبقه بندی
4-3-bsk
  کابل کرمان
سیم کابل :طبقه بندی
21-3-bsk
  کابل کمان
سیم و کابل :طبقه بندی
14-3-bsk
  کابل های مخابراتی شهید قندی
تحت پوشش وزارت پست وتلگراف وتلفن درشهریزدجهت تامین انواع کابلهای مخابراتی وتوسعه ارتباطات وایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی درکشور
سیم و کابل :طبقه بندی
31-3-bsk
  کاوه تک
توليد كننده انواع سيم وكابل افشان
سیم و کابل :طبقه بندی
8-3-bsk
 
  Records 1 to 29 of 29