علم صفحه اصلی>وب سایت های آذربایجان شرقی

نتایج جستجو  1  تا  35  از  37
 
 
  دانشکده فنی و حرفه ای تبريز
موسسه آموزش عالی :طبقه بندی
1-14-om
  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای :طبقه بندی
1-14-ka
  اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی
آموزش و پرورش، نوسازی مدارس :طبقه بندی
1-14-amn
  انجمن علمی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
انجمن های علمی مواد غذایی :طبقه بندی
1-14-akor
  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
پارک علم و فن آوری، مراکز رشد :طبقه بندی
1-14-p
  پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران
علمی خبری آموزشی، حشره طلایی آفرینش
علمی و پژوهشی کشت و پرورش :طبقه بندی
1-16-14-kp
  پویا تدبیر تبریز
مجتمع آموزشی تدبیر، دوره های آموزشی نمایندگی بیمه
علمی و پژوهشی مالی :طبقه بندی
1-14-ma
  چهارمین دوره ی ملی مسابقات مهارتی رباتیک
علمی و پژوهشی الکترونیک :طبقه بندی
1-14-ee
  حامدین
مؤسسه مهد قرآن و عترت شهرستان اسکو
علمی و پژوهشی معارف اسلامی :طبقه بندی
1-2-14-m
  خانه نخبگان جوان تبریز
نخبگان و اختراعات :طبقه بندی
1-14-n
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذر شهر
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-1-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-3-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-6-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبريز
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-9-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-13-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-12-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ميانه
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
1-14-14-d
  دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-2-14-odp
  دانشگاه پيام نور بناب
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-6-14-odp
  دانشگاه پيام نور تبریز
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-14-odp
  دانشگاه پيام نور شبستر
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-9-14-odp
  دانشگاه پيام نور مراغه
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-13-14-odp
  دانشگاه پيام نور مرند
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-12-14-odp
  دانشگاه پيام نور ملکان
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-15-14-odp
  دانشگاه پيام نور میانه
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-14-14-odp
  دانشگاه پيام نور هشترود
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
1-18-14-odp
  دانشگاه تبريز
علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ها :طبقه بندی
1-14-od
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ها :طبقه بندی
1-14-od
  دانشگاه صنعتي سهند تبريز
علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ها :طبقه بندی
1-14-od
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه های علوم پزشکی :طبقه بندی
1-14-be
  دانشگاه هنر اسلامي تبريز
دانشگاه عالی ربع رشیدی
علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ها :طبقه بندی
1-14-od
  دفتر نخبگان استان آذربایجان شرقی
نخبگان و اختراعات :طبقه بندی
1-14-n
  مجتمع آموزشی دکتر هدایتی
آموزشگاه کامپیوتر :طبقه بندی
1-14-com
  مجتمع فنی ائل سیستم
آموزشگاه کامپیوتر :طبقه بندی
1-14-com
  Records1 to 35 of 37
 
انتهای لیست بعدی