الکترونیک صفحه اصلی>وب سایت های آذربایجان شرقی

نتایج جستجو  1  تا  11  از  11
 
 
  ایفا صنعت غرب
اتوماسیون :طبقه بندی
1-2-ato
  آذرخش نقره ای
خدمات فنی و مهندسی، برق و الکترونیک، ،کامپیوتر، مکانیک، بالاستهای الکترونیکی
انواع محصولات الکترونیک :طبقه بندی
1-2-al
  اطلس مارکت
اطلس تبریز
دوربین های عکاسی و حرفه ای :طبقه بندی
1-2-do
  پرتوسان الکترونیک
برد الکترونیک :طبقه بندی
1-2-b
  پیشگامان فن آوری داده نگار
دوربین مدار بسته، شبکه های کامپیوتری، دستگاه حضور و غیاب
حفاظت الکترونیک و شبکه های امنیتی :طبقه بندی
1-2-am
  تبریز پژوه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرهای ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺴﻮرهای ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺷﺎﻣﻞﺳﻨﺴﻮرهای اﻟﻘﺎﺋی، ﺧﺎزﻧی، ﻧﻮری، ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴی، ﻧﺦ، ﮐﺪرﻧﮓ، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ و ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر، اﺳﭙﯿﺪﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهایﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠی
اتوماسیون صنعتی :طبقه بندی
1-2-ost
  تکنو تلفن
مرکز تلفن کارا
تلفن، گوشی تلفن :طبقه بندی
1-2-te
  درب اتوماتیک افرا
در اتوماتیک :طبقه بندی
1-2-dr
  شرکت تحلیل صنعت سهند
خدمات فنی و مهندسی، تامین تجهیزات و قطعات صنعتی ( برق و ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی و مکانیک )
تجهیزات تست و اندازه گیری :طبقه بندی
1-2-t
  فرتوک پرداز تبریز
تولید نرم افزار های اداری . آموزشی . صنعتی و اتوماسیون – طراحی و راه اندازی شبکه های کامپیوتری – نصب و پیاده سازی دوربین های مدار بسته واتخاذ تدابیر امنیتی با تکنولوژی پردازش تصویر و علوم بایومتریک
اتوماسیون :طبقه بندی
1-2-ato
  نانو الکترونیک تبریز
ساخت و تولید لوازم الکترونیکی
برد الکترونیک :طبقه بندی
1-2-b
  Records 1 to 11 of 11