برگشت به صفحه معرفی> چگونگی حضور در وب سایت

مبلغ به ریال:
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
توضیحات:

چگونگی حضور در راه ابریشم

در صورتیکه وب سایت دارید. برای ثبت در بانک اطلاعاتی راه ابریشم تحت عنوان «بانک پایگاهای اینترنتی طبقه بندی شده ی ایران» نام وب سایت خود را از طریق info@rahabrisham.com ایمیل کنید. در ایمیل خود مکان طبقه بندی سایت خود را پیشنهاد کنید. پس از بررسی  و مطابقت با قواعد طرح شده در این بانک اطلاعاتی، ثبت خواهد شد

قبل از ارسال ایمیل موارد زیر را در نظر داشته باشید

1- تقاضای ثبت وبسایت شما از طریق ایمیل در این پایگاه به معنای پذیرش تمامی خط مشی و ضوابط کاربری این پایگاه می باشد. به شما توصیه می شود راهنمای طبقه بندی را مطالعه کنید

2- ما به صورت گزینشی عمل می کنیم و به گزینشی بودن خود افتخار می کنیم. در صورت عدم پذیرش از ما ناراحت نباشید

3- بهترین شاخه مربوط به وبسایت خود را معرفی کنید، ما نیز تلاش می کنیم از پیشنهاد شما استفاده کنیم اما پس از بررسی سایت شما، تصمیم گیرنده نهایی کارشناسان ما خواهند بود

4- عنوان وبسایت خود را مختصر و کاربردی و کامل و گویا معرفی کنید و از به کاربردن عبارات تبلیغی و تأکیدی و غیر متعارف در آن پرهیز کنید. در غیر این صورت کارشناسان ما صلاحیت ویراستاری عنوان معرفی شده را خواهند داشت

5- کلمات کلیدی را لیست نکنید. ما موتور جستجو نیستیم. فقط عنوان سایت را معرفی نمائید

6-iranian largest commercial database records only Iranian websites, Please do not record non-Iranian websites

خواهشمند است به دلیل برخی بهینه سازی ها فعلاً از پست الکترونیکinfo@rahabrisham.com برای معرفی وب سایت خود استفاده کنید

توافق

چون بانک پایگاه های طبقه بندی شده ایران علاقه مند است طبقه بندی کاملاً دقیقی را  ارائه دهد در صورتیکه طبقه بندی وب سایت خود را مناسب نمی دانید با پست الکترونیک info@rahabrisham.comمکاتبه فرمائید

در صورتیکه به هر دلیلی از درج لینک وب سایت خود در بانک پایگاه های طبقه بندی شده ایران ناراضی هستید. اعلام فرمائید تا سریعاً نسبت به حذف و جایگزینی آن با وب سایت دیگری اقدام شود

url سایت A value is required.Invalid format.
موضوع (طبقه بندی)
شهر
شماره تماس A value is required.Invalid format.